Sunday, 8 January 2012

BMM 3105


Sinopsis

Kursus ini menjelaskan penggunaan Internet, pemilihan bahan Internet, laman web, dan papak pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan bahan pengajaran secara on  line; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan Internet, simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam   pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

TAJUK-TAJUK          Tajuk

Kandungan
Jam
1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
 • Menggunakan web, video, audio, dan imej
 • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 • Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.
6
2
Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 • Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
6
3
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 • Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
 • Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point
6
4
Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Memilih bahan sastera
 • Memilih bahan tatabahasa
 • Memilih bahan bidang ilmu lain
6
5
Membina dan Menggunakan Tapak dan Laman Web Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
6
6
Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 • Struktur Linear
 • Struktur Rangkaian
6
7
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat  dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 • Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
6
8
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian
 • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
 • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
6
9
Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian
 • Prosedur pengeditan
 • Prinsip pengeditan
 • Melaksanakan pengeditan
6
10
Pengajaran dan Pembelajaran Secara Bilik Darjah Maya
 • Membentangkan hasil kerja antara institut
 • Melaksanakan interaksi antara pelbagai institut
6
11
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
 • Konferensi secara dalam talian
 • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan        kemahiran mendengar bertutur
 • Merakamkan perbualan
6
12
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran   Bahasa Melayu
 • Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 • Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
3
13
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
 • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 • Memanipulasi animasi dalam persembahan
6
14
Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
6
15
Seminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran
6

JUMLAH
90